Założenia dydaktyczne - Kangurki

CZERWIEC- Kangurki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi na dworze.
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
Zachęcanie do zachowań proekologicznych.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku (lato).
Poznanie różnych zawodów i funkcji społecznych.
Wdrażanie do bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów na konkretach.
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej podczas słuchania wierszy, bajek oraz dłuższych opowiadań.
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 21 czerwiec 2018 10:35