Założenia dydaktyczne - Kangurki

Czerwiec 2017 (3 latki)

Podręcznik: seria Tropiciele WSiP

Aktywność językowa:

Dziecko:

 • Rozwiązuje zagadki,
 • Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela,
 • Odpowiada na pytania dotyczące treści krótkich utworów literackich.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

 • Uczestniczy w zabawach badawczych,
 • Poznaje i nazywa przedstawicieli niektórych zawodów( nauczyciel, strażak, ekspedientka,

        lekarz),

 • Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie,
 • Rozpoznaje i nazywa znane przedmioty, osoby, zwierzęta przedstawione na obrazku.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

 • Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych,
 • Gromadzi przedmioty ze względu na dwie cechy, np. przeznaczenie i kolor,
 • Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna:

Dziecko:

 • Wskazuje 4 elementy różniące dwa obrazki,
 • Porównuje różnorodne materiały,
 • Rysuje i maluje na dowolny temat,
 • Swobodnie posługuje się kredkami, pędzlem,
 • Lepi z masy solnej dowolne kształty.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

 • Ustawia się w rzędzie,
 • Ustawia się w kole wiązanym,
 • Wykonuje podskoki z nogi na nogę,
 • Reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

 • Bawi się na boisku w sposób bezpieczny,
 • Dobiera ubrania adekwatnie do pogody,
 • Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,
 • Doskonali umiejętność rzutu do celu.  

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 23, listopad 2017 10:19