Założenia dydaktyczne - Kangurki

Założenia dydaktyczne na czerwiec - Kangurki

Aktywność językowa:

Dziecko:

Rozwiązuje zagadki,

Rozumie i dostosowuje się do słownych poleceń nauczyciela,

Odpowiada na pytania dotyczące treści krótkich utworów literackich.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

Uczestniczy w zabawach badawczych,

Poznaje i nazywa przedstawicieli niektórych zawodów( nauczyciel, strażak, ekspedientka, lekarz), 

Zna i stosuje zasady zgodnego współżycia w grupie,

Rozpoznaje i nazywa znane przedmioty, osoby, zwierzęta przedstawione na obrazku.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych,

Gromadzi przedmioty ze względu na dwie cechy, np. przeznaczenie i kolor,

Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna :

Dziecko:

Wskazuje 4 elementy różniące dwa obrazki,

Porównuje różnorodne materiały,

Rysuje i maluje na dowolny temat,

Swobodnie posługuje się kredkami, pędzlem,

Lepi z masy solnej dowolne kształty.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

Ustawia się w rzędzie,

Ustawia się w kole wiązanym,

Wykonuje podskoki z nogi na nogę,

Reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

Bawi się na boisku w sposób bezpieczny,

Dobiera ubrania adekwatnie do pogody,

Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych,

Doskonali umiejętność rzutu do celu.  

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 23, listopad 2017 10:13