Założenia dydaktyczne - Kangurki

KWIECIEŃ- Kangurki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 

Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.


Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.


Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.


Zapamiętanie cech, nazw zwierząt, prac polowych typowych dla gospodarstwa wiejskiego.


Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.


Zachęcanie do zachowań proekologicznych.


Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.


Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.


Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.


Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.


Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.


Kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych.


Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.


Nauka piosenek i pląsów.


Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:47