Założenia dydaktyczne - Kangurki

MARZEC- Kangurki

Ogólne cele wychowawczo – dydaktyczne:


Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny;
Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności
Uświadamianie następstwa dnia i nocy.
Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku
Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach
Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów
Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni i w schemacie własnego ciała.
Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej
Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym
Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności
Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
Nauka piosenek i pląsów.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
Kształtowania poczucia więzi rodzinnych poprzez obchodzenie świat religijnych – poznanie zwyczajów wielkanocnych.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:47