Założenia dydaktyczne - Kangurki

LUTY - Kangurki

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:


~ Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy.

~ Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

~ Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.

~ Zapamiętanie cech typowych dla zimy.

~ Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.

~ Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

~ Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.

~ Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.

~ Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.

~ Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

~ Nauka piosenek i pląsów.

~ Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:47