Założenia dydaktyczne - Kangurki

Kangurki - Maj 2015

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc maj:

Aktywność językowa:

Dziecko:

Rozwiązuje zagadki,

Zadaje pytania w sposób zrozumiały,

Dzieli słowa na sylaby wg wzoru nauczyciela,

Utożsamia się z przygodami Tupa- bohatera książeczki,

Zna odgłosy zwierząt, potrafi je naśladować (kura, koń, krowa, baran, indyk, kaczka).

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

Poznaje i nazywa zwierzęta domowe- wie jak się nimi opiekować,

Wie, jakie zwierzątka żyją na łące,

Rozpoznaje i nazywa znane przedmioty,

Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

Porównuje położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko-nisko,

Gromadzi przedmioty ze względu na dwie cechy: kształt i kolor,

Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych,

Liczy w dostępnym dla siebie zakresie.

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna :

Dziecko:

Porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z 2 obrazków,

Porządkuje zdarzenia historyjki złożonej z 3 obrazków,

Uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów,

Konstruuje różnorodne budowle z klocków wg własnego pomysłu,

Tworzy kompozycje z przygotowanych przez nauczyciela elementów.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

Rozróżnia tempo do marszu i biegu,

Wykonuje podskoki z nogi na nogę,

Próbuje wykonywać skoki na jednej nodze,

Reaguje ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

Stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń,

Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały,

Bawi się w sali i na placu zabaw w sposób bezpieczny.  

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48