Założenia dydaktyczne - Kangurki

Kangurki - grudzień 2014

Założenia dydaktyczno -wychowawcze na miesiąc grudzień dla grupy KANGURKÓW

Aktywność językowa:

Dziecko:

Uczestniczy w swobodnych rozmowach,

Buduje krótkie wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,

Różnicuje pojęcia: paczka, list, ozdoby choinkowe,

Rozpoznaje odgłosy dochodzące z otoczenia.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

Jest samodzielne w łazience,

Nazywa ptaki: wróbel, gil, sikorka,

Nazywa części ciała,

Poznaje środowisko: las, park,

Wie, że należy dokarmiać ptaki,

Poznaje tradycje bożonarodzeniowe.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

Zna i stosuje słowa: taki sam,

Poznaje kształt prostokąta,

Układa 3 koła od największego do najmniejszego,

Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych.

Aktywność plastyczno-techniczna:

Dziecko:

Porządkuje zdarzenia historyjki obrazkowej złożonej z 2 obrazków,

Wskazuje 1 element różniący dwa obrazki,

Rysuje i maluje na dowolny temat,

Rysuje kształt koła, trójkąta.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

Zna pojęcia: wysoko, nisko,

Zna grzechotkę i swobodnie gra na niej,

Ustawia się w kole wiązanym,

Posuwa się krokiem dosuwanym do przodu,

Ustawia się w rzędzie.

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych i zajęciach ruchowych,

Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych,

 

Właściwie zachowuje się podczas przechodzenia przez ulicę.

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

czwartek, 22, luty 2018 05:31