Założenia dydaktyczne - Kangurki

Kangurki - Kwiecień 2015

Dziecko:

Słucha krótkich utworów literackich,

Rozwiązuje zagadki,

Poznaje legendy polskie,

Dzieli słowa na sylaby według wzoru nauczyciela,

Uczestniczy w zabawach usprawniających narządy mowy.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

Uczestniczy w zabawach badawczych,

Poznaje i nazywa zwierzęta w gospodarstwie wiejskim, podstawowe maszyny rolnicze,

Podaje cechy wiosennego krajobrazu i pozostałych pór roku,

Dostrzega zmiany zachodzące wiosną w przyrodzie.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

Rozpoznaje koło, trójkąt.

Porównuje wielkość przedmiotów: długi, krótki,

Wskazuje przedmiot, który nie pasuje do pozostałych,

Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

Aktywność plastyczno-techniczna i grafomotoryczna :

Dziecko:

Konstruuje różnorodne budowle z klocków,

Wskazuje 4 elementy różniące dwa obrazki,

Uzupełnia brakujący element w ciągu przedmiotów,

Rysuje kształt koła, trójkąta,

Formuje z plasteliny.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

Ustawia się w kole, rzędzie,

Rozróżnia muzykę głośną i cichą,

Śpiewa piosenki, tańczy,

Wykonuje podskoki z nogi na nogę,

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

Doskonali sprawność motoryczną,

Ubiera się zgodnie z porą roku,

Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały dźwiękowe i wzrokowe,

Stara się dokładnie naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń. 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48