Założenia dydaktyczne - Kangurki

Kangurki - listopad 2014

Listopad 2014

Aktywność językowa:

Dziecko:

·Zna bohatera TROPICIELI - zająca Tupa,

·Uczestniczy w zajęciach oddechowych,

·Zadaje pytania w sposób zrozumiały,

·Słucha opowiadań oraz wierszy.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

·Jest samodzielne w łazience,

·Dostrzega zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie,

·Dostrzega piękno jesiennej szaty,

·Nazywa części ciała.

 

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

·Zna i stosuje słowa: dużo, mało,

·Rozpoznaje trójkąt, koło,

·Przelicza w dostępnym dla siebie zakresie.

 

Aktywność plastyczno-techniczna:

Dziecko:

·Rysuje kształt koła,

·Formuje z masy solnej, plasteliny kulę,

·Kreśli linie poziome.

 

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

·Ustawia się w kole,

·Zna pojęcia: cicho, głośno,

·Odtwarza rytm podany przez nauczyciela.

 

Aktywność ruchowo- zdrowotna:

Dziecko:

·Stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń,

·Wie, co to znaczy zdrowo się odżywiać,

·Rozumie, dlaczego należy myć ręce i dbać o czystość.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

16
gości

czwartek, 22, luty 2018 05:40