Założenia dydaktyczne - Krasnale

Czerwiec 2017 (4 latki)

Podręczniki: Przygoda z uśmiechem

Aktywność językowo-literacka i słuchowa:

Dziecko:

 • podejmuje próby oceny i wyciąga wnioski,
 • w sposób kulturalny wyraża własne opinie,
 • buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji,
 • podczas budowania wypowiedzi posługuje się prawidłowo wszystkimi częściami mowy,
 • recytuje z pamięci wiersze,
 • czyta globalnie wyrazy: sklep, kasa, bank,
 • próbuje układać zdania złożone na określony temat,
 • dokonuje uogólnień pojęć, np. autobus, samochód.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

 • zwraca się do kolegów w sposób miły, przyjazny,
 • samodzielnie się ubiera i rozbiera,
 • pomaga młodszym lub mniej samodzielnym kolegom w czynnościach samoobsługowych,
 • wie, jakie prawa mają dzieci na świecie,
 • wyjaśnia zasady bezpiecznego zachowania się podczas wakacyjnych wypraw.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

 • porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniem, np. zrób 3 kroki do tyłu,
 • prawidłowo przelicza elementy zbioru w zakresie 6,
 • przelicza w zakresie 10 i więcej,
 • zapamiętuje kolejność przedmiotów w szeregu (2-4 przedmioty),
 • dokonuje uogólnienia sklasyfikowanych przedmiotów.

Aktywność plastyczno-techniczna:

Dziecko:

 • rysuje postać, uwzględniając szczegóły,
 • rozcina kartkę wzdłuż wyznaczonej linii prostej,
 • składa obrazek z czterech nieregularnych części,
 • swobodnie posługuje się kredkami, nożyczkami, 
 • rysuje samodzielnie dowolne wzory (linie, fale, spirale) na czystej kartce,
 • nazywa barwy podstawowe i pochodne.

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

 • śpiewa indywidualnie poznane piosenki,
 • ilustruje muzykę ruchem,
 • uczestniczy w zabawach tanecznych - porusza się w rytmie muzyki.

Aktywność ruchowo-zdrowotna:

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • stara się w sposób dokładny naśladować nauczyciela w wykonywaniu ćwiczeń,
 • bawi się na placu zabaw w sposób bezpieczny,
 • doskonali sprawność motoryczną (siła, szybkość, skoczność).

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 23, listopad 2017 10:19