Założenia dydaktyczne - zerówka

Czerwiec 2017 (5 i 6 latki)

Podręczniki: seria Tropiciele

Aktywność językowo-literacka i słuchowa:

Dziecko:

 • uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem,
 • słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści,
 • w sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne,
 • układa zdania na określony temat,
 • wyodrębnia słowa w zdaniu,
 • wskazuje słowa rymujące się,
 • czyta krótki tekst wyrazowo-obrazkowy,
 • rozpoznaje i nazywa litery poznane w trakcie całego roku.

Aktywność społeczno-przyrodnicza:

Dziecko:

 • w sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych,
 • wie, jakie prawa mają dzieci na świecie,
 • zna i rozpoznaje dzieci z różnych stron świata,
 • rozumie i potafi wyjaśnić pojęcie: tolerancja,
 • wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad.

Aktywność matematyczna:

Dziecko:

 • klasyfikuje przedmioty z uwzględnieniem części wspólnej zbiorów,
 • dobrze orientuje się na kartce papieru,
 • posługuje się liczbami 0-8 do określania liczebności zbiorów,
 • podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią.

Aktywność plastyczno-techniczna:

Dziecko:

 • rysuje i maluje na dowolny temat,
 • komponuje postać według wzoru,
 • koloruje rysunki konturowe,
 • kreśli linie pionowe, poziome, ukośne i pętelki na ograniczonej powierzchni,
 • tworzy pracę plastyczną w małym zespole - komponuje z przygotowanych elementów,

Aktywność muzyczna:

Dziecko:

 • śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie,
 • uczestniczy w zabawach tanecznych - porusza się w rytm słuchanej muzyki,
 • zapisuje muzykę w postaci różnych symboli.

Aktywność ruchowo-zdrowotna:

Dziecko:

 • uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych,
 • bawi się na placu zabaw w sposób bezpieczny,
 • potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 23, listopad 2017 10:18