Krasnale - Kwiecień 2015

Aktywność językowo- literacka i słuchowa

Dziecko:

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

Wypowiada się na interesujący je temat.

Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści.

Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

Rozumie znaczenie pojęć: zagroda, farma, nabiał, młyn, ekologia, segregacja śmieci, źródła energii.

Próbuje układać zdanie złożone na określony temat.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Dziecko:

Wie, jak nazywa się nasz kraj.

W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.

Zna melodię i słowa pierwszej zwrotki hymnu państwowego.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

Zna i rozpoznaje symbole narodowe: godłoflagę Polski.

Rozpoznaje melodię hymnu Unii Europejskiej.

Aktywność matematyczna

Dziecko:

Posługuje się liczbami 0-8 do określania liczebności zbiorów.

Wskazuje stronę prawą i lewą.

Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.

Posługuje się liczebnikami porządkowymi w zakresie 8 z uwzględnieniem kierunku liczenia.

Podejmuje próby rozwiązywania prostych zadań z treścią.

Aktywność plastyczno- techniczna

Dziecko:

Wykonuje prace (składanie elementów i przyklejanie) wg instrukcji, z zachowaniem kolejności etapów.

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

Tworzy pracę plastyczną w małym zespole – komponuje z przygotowanych elementów.

Kreśli według wzoru linie ornamenty na tabliczce sucho ścieralnej.

Aktywność muzyczna

Dziecko:

Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.

Słucha hymnu Unii Europejskiej Oda do radości.

Aktywność ruchowo- zdrowotna

Dziecko:

Bawi się na przedszkolnym placu zabaw z wykorzystaniem sprzętu terenowego w sposób bezpieczny.

Sprawnie pokonuje tor przeszkód.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48