Krasnale - luty 2015

Założenia dydaktyczne na luty

Aktywność językowo- literacka i słuchowa

Dziecko:

·Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

·Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

·Rozumie znaczenie pojęć: teatr cieni, karnawał, prehistoria, skamielina, dinozaury, jaskiniowcy, archeolog, kosmos, planety, gwiazdy.

·Ilustruje ruchem, mimiką, gestem czynności i sytuacje.

·Wskazuje słowa rymujące się.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Dziecko:

·Zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie.

· W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.

·Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach; samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach.

·Rozumie i wyjaśnia znaczenie pojęcia: archeolog.

·Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

·Obserwuje najbliższe otoczenie i wypowiada się na temat swoich obserwacji.

Aktywność matematyczna

Dziecko:

·Posługuje się wyrażeniami: na, nad, pod, obok, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych.

·Wskazuje stronę prawą i lewą.

·Dobiera obrazki tak, by pasowały do siebie; uzasadnia swój wybór.

·Wychwytuje powtarzające się sekwencje i kontynuuje rytm dwu, trzyelementowy.

Aktywność plastyczno- techniczna

Dziecko:

·Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.

·Swobodnie posługuje się kredkami.

·Wykonuje prace według instrukcji słownej N.

·Kreśli według wzoru linie ornamenty na tabliczce suchościeralnej.

·Koloruje rysunki konturowe.

Aktywność muzyczna

Dziecko:

·Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

·Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytmie muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy

·Odtwarza rytm podany przez N.

Aktywność ruchowo- zdrowotna

Dziecko:

·Aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych w szczególności: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych i bieżnych.

·Właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe .

 

·Dba o swoje zdrowie, zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48