Krasnale - maj 2015

Aktywność językowo- literacka i słuchowa

Dziecko:

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

Posługuje się pojęciami: encyklopedia, czasopismo, album, księgarnia, biblioteka, łąka, weterynarz, łąka, owady, ssaki.

Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Podaje rozwiązanie zagadki na podstawie treści.

Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

Tworzy liczbę mnogą rzeczowników.

Tworzy rodzaj żeński i męski przymiotników.

Usprawnia aparat mowy w zabawach z zakresu gimnastyki buzi i języka.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Dziecko:

Aktywnie uczestniczy w zabawach tematycznych, np. w sklep.

W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.

Stosuje zasady właściwego obchodzenia się z książką.

Przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach, wycieczkach.

Ocenia zachowanie, sytuację, przedstawione na obrazku.

Rozumie konieczność codziennej opieki nad zwierzętami domowymi.

Aktywność matematyczna

Dziecko:

Posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi co najmniej w zakresie 10.

Wskazuje stronę prawą i lewą.

Doskonali umiejętność ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią.

Planuje kolejne czynności, zadania przy organizowaniu przyjęcia dla rodziców.

 

Aktywność plastyczno- techniczna

Dziecko:

Wykonuje prace plastyczne wykorzystaniem różnorodnych materiałów.

Tworzy obraz przez dorysowywanie, doklejanie elementów do podanego kształtu, plamy, itp.

Dokładnie koloruje obszar ograniczony linią.

Kreśli według wzoru linie ornamenty na tabliczce sucho ścieralnej.

Aktywność muzyczna

Dziecko:

Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.

Tańczy proste układy taneczne.

Aktywność ruchowo- zdrowotna

Dziecko:

Rozwija koordynację ruchową, dużą motorykę i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Sprawnie rzuca i chwyta piłkę.

Zna zagrożenia płynące ze spotkania z dzikim, obcym zwierzęciem.

Potrafi przybrać bezpieczną pozycję, chroniącą przed uszkodzeniem ciała, np. przez psa.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48