Założenia dydaktyczne - Krasnale

CZERWIEC - Krasnale

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:


Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce (zabawa dydaktyczna "Zamknij oczy")
Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów podczas czytania globalnego.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazu hamak- poznanie zapisu graficznego litery "h".
Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski h w wyrazach.
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie- warsztaty Smart LAB pt. "Kuchnia molekularna".
Poszerzanie czynnego słownika dziecka dzięki pracy z tematem "Dzieci świata".
Kształcenie świadomości posiadania równych praw.
Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi oraz podkreślanie, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.

 

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:49