Założenia dydaktyczne - Krasnale

MAJ- Krasnale

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:


Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych i plastycznych (pt. "Moja ulubiona książka- tworzę okładkę"; "Wiosenna łąka"; "Moja rodzinka").
Zachęcanie do prowadzenia obserwacji roślin oraz zwierząt na łące i wyciągania wniosków na ich podstawie.
Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich- "Czytamy książki". Poznanie zawodu bibliotekarza.
Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta- Dzień Rodziny- recytowanie wierszyków, nauka słów piosenek "Moja wesoła rodzinka", "Moja mama")
Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
Rozwijanie umiejętności różnicowania i podawania nazw kierunków w przestrzeni i na kartce.
Poszerzanie czynnego słownika dziecka- poznanie nowych gatunków kwiatów.
Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów- praca z głoskami i sylabami w pracy z wyrazami z czytania globalnego.
Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: weterynarz.
Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci- liczenie na konkretach i zbiorach zastępczych do 10.
Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: kwiat, łąka, rodzina.
Kształtowanie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli według wzoru i z pamięci – przygotowanie do czytania i pisania.
Nauka piosenek i pląsów na Dzień Rodziny.
Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48