Założenia dydaktyczne - Krasnale

KWIECIEŃ- Krasnale

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

 

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

 

Propagowanie postawy proekologicznej.

 

Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

 

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

 

Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora, godło, flaga.

 

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

 

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.

 

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

 

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

 

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

 

Rozbudzanie zainteresowania zawodami: strażaka oraz dogoterapeuty.

 

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

 

Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.

 

Poznanie symbolu graficznego nowej litery "j" oraz rozpoznawanie jej w tekstach literackich.

 

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

 

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

 

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

 

 

 

 

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:48