Założenia dydaktyczne - Krasnale

Krasnale - październik 2014

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO- WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

Krasnale

Aktywność językowo - literacka i słuchowa

uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i Nauczycielem
słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści
recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią
różnicuje pojęcia: park, las
czyta globalnie wyrazy: park, las, gra

Aktywność społeczno - przyrodnicza

zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie
nazywa niektóre gatunki grzybów
określa jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny
uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach
samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach

Aktywność matematyczna

orientuje się na kartce papieru, wskazując górę i dół, lewą i prawą stronę kartki
różnicuje wysokość wysokie- niskie, oraz wielkość duże- małe, większy- mniejszy
rozumie pojęcie para
wyodrębnia pojęcia przeciwstawne

Aktywność plastyczno - techniczna

wykleja pracę według wzoru
swobodnie posługuje sie kredkami
rysuje i maluje na dowolny temat
koloruje rysunki konturowe
prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie

Aktywność muzyczna

śpiewa piosenki o lesie, parku
uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytm muzyki
wykonuje zaprezentowane ruchy
wsłuchuje się i rozpoznaje odgłosy lasu

Aktywność ruchowo - zdrowotna

uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych
stara się w sposób dokładny naśladować Nauczyciela w wykonywaniu ćwiczenia
doskonali sprawność motoryczna (szybkość, siła, skoczność)
umiejętności rzutu do celu i umiejętności współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych
właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych
wie jak należy dbać o zdrowie

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

1
gości

czwartek, 23, listopad 2017 10:14