Założenia dydaktyczne - Krasnale

Krasnale - listopad 2014

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

KRASNALE

 


Aktywność językowo - literacka i słuchowa

·uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i Nauczycielem

·słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące treści

·recytuje z pamięci wiersze dotyczące parku i lasu jesienią

·różnicuje pojęcia: park, las

·czyta globalnie wyrazy: park, las, gra

Aktywność społeczno - przyrodnicza

·zwraca się po imieniu do wszystkich dzieci w swojej grupie

·nazywa niektóre gatunki grzybów

·określa jakie warunki są potrzebne do wzrostu rośliny

·uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach

·samodzielnie organizuje zabawę w małych grupach

Aktywność matematyczna

·orientuje się na kartce papieru, wskazując górę i dół, lewą i prawą stronę kartki

·różnicuje wysokość wysokie- niskie, oraz wielkość duże- małe, większy- mniejszy

·rozumie pojęcie para

·wyodrębnia pojęcia przeciwstawne

Aktywność plastyczno - techniczna

·wykleja pracę według wzoru

·swobodnie posługuje sie kredkami

·rysuje i maluje na dowolny temat

·koloruje rysunki konturowe

·prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie

Aktywność muzyczna

·śpiewa piosenki o lesie, parku

·uczestniczy w zabawach tanecznych- porusza się w rytm muzyki

·wykonuje zaprezentowane ruchy

·wsłuchuje sie i rozpoznaje odgłosy lasu

Aktywność ruchowo - zdrowotna

·uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych

·stara się w sposób dokładny naśladować Nauczyciela w wykonywaniu ćwiczenia

·doskonali sprawność motoryczna (szybkość, siła, skoczność)

·umiejętności rzutu do celu i umiejętności współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych

·właściwie reaguje na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych

·wie jak należy dbać o zdrowie

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

16
gości

czwartek, 22, luty 2018 05:41