Założenia dydaktyczne - Krasnale

Założenia dydaktyczne na czerwiec - Krasnale

Aktywność językowo- literacka i słuchowa

Dziecko:

Uczestniczy w swobodnych rozmowach z dziećmi i N.

Wskazuje słowa rymujące się.

Buduje krótką wypowiedź na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.

Rozpoznaje i nazywa litery poznane w trakcie całego roku.

Słucha krótkich utworów literackich i odpowiada na pytania dotyczące ich treści.

Dokonuje analizy i syntezy głoskowej prostych wyrazów.

W sposób dowolny odgrywa krótkie scenki pantomimiczne.

Aktywność społeczno- przyrodnicza

Dziecko:

W sposób kulturalny zwraca się do osób dorosłych.

Uczestniczy w zabawach dowolnych w małych zespołach.

Samodzielnie się ubiera i rozbiera.

Jest samodzielne w łazience.

Wymienia i wskazuje niebezpieczeństwa jakie grożą, gdy nie przestrzega się zasad.

Rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie: tolerancja.

Aktywność matematyczna

Dziecko:

Manipuluje przedmiotami podczas dodawania i odejmowania.

Posługuje się określeniami dotyczącymi położenia w przestrzeni: obok, za, przed, nad, pod, z lewej strony, z prawej strony.

Doskonali umiejętność ilustrowania i rozwiązywania zadań z treścią.

Posługuje się pojęciami dotyczącymi długości: najkrótszy, krótki, długi, najdłuższy.

Aktywność plastyczno- techniczna

Dziecko:

Konstruuje różnorodne budowle z klocków według własnego pomysłu.

Prawidłowo trzyma narzędzie malarskie i pisarskie.

Rysuje i maluje na dowolny temat.

Aktywność muzyczna

Dziecko:

Śpiewa piosenki w grupie i indywidualnie.

Uczestniczy w zabawach tanecznych – porusza się w rytm słuchanej muzyki, wykonuje zaprezentowane ruchy.

 

Aktywność ruchowo- zdrowotna

Dziecko:

Uczestniczy w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.

Odczytuje sens informacji na niektórych znakach drogowych.

Rozwija koordynację ruchową, dużą motorykę i umiejętność współpracy podczas zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych.

Potrafi bezpiecznie przejść przez ulicę w grupie.

Przedszkole EUREKA

Gdańsk, ul.Sosnkowskiego 3

tel. 783 025 107

nr konta:

03 1090 1098 0000 0001 1927 3340 

 

Gościmy

Odwiedza nas

2
gości

piątek, 17 sierpień 2018 13:49